Chị Phương Thảo

Từ lúc biết đến nước bù điện giải ZOZO, mỗi lần con ốm sốt, toát mồ hôi mình bù điện giải  cho con bằng nước điện giải ZOZO rất đơn giản. Vì vậy mỗi lần chăm con ốm cũng nhàn hơn, mình tin chắc rằng các mẹ đang chăm con ốm cho các bé dùng ZOZO, các bé sẽ rất thích và việc bù nước sẽ trở nên đơn giản hơn!

Tin liên quan